norbits.Retail™

Funksjoner

norbits.Retail løser de viktigste prosessene for din operasjonelle virksomhet.

norbits.Retail er en programvareløsning for å drifte din butikkjede. Løsningen ivaretar alle daglige oppgaver som logistikk, ordre, butikkdata, webshop, internkontroll og mer.

Netthandel

Nettet er en av de viktigste utstillingsvinduet for din virksomhet. Med norbits.Retail sin web-modul får du presentert dine produkter og tilgjengeliggjort handel på en enkel måte.

Kunde og reskontro

Styring og kontroll av virksomheten. Oversikt over dine kunder. Enkelt vedlikehold og mange utvalgsmuligheter.

Innkjøp, ordre, logistikk

Registrering og oppfølging av innkjøp. Forslag til innkjøp basert på historikk og fremtidige kampanjer og mye mer.
Sømløst integrert med Autostore for effektiv ekspedering av ordre.

Rapporter

Rapporter som gir deg viktig informasjon for gode beslutningsgrunnlag
og som presenterer lesbar informasjon fra store datamengder.

Vil du se hvordan din bedrift kan spare tid og frigjøre ressurser?

Kontakt oss
Kontakt meg
Takk! Du hører fra oss snarest.
Å nei, her gikk det galt.

Oversikt over alle funksjoner

Adgangskontroll

Styring av tilgang til funksjoner i kassepunkt på brukernivå.


Behandle ordre

Ekspedere ordre som er registrert i backoffice systemet.


Beholdningsoversikt

Få oversikt over hvilke butikker i kjeden som har varen på lager.


Bemanningsplanlegging

Planlegg bemanning i butikken. Basert på maler for rask og enkel registrering.


Betaling

Mange betalingsformer (kontant, kort, gavekort, tilgodelapper, kreditt, fordelsprogram, Near Field Communication m.v. Splitt betaling.


Daglig statusrapport

Tar temperaturen" på hver butikk pr. dag.


Distribusjonsregler

Styring av hvilke varer som distribueres i hvilke volum til butikkgrupper eller enkeltbutikker.


Dokumenthåndtering

Arkiver og finn igjen dokumenter direkte på kundekortet.


Etiketter

Utskrift av prisetiketter, hylleforkanter, ytteremballasje osv.


Fakturakontroll

Kontroller at bestilt, mottatt og fakturert mengde og beløp stemmer.


Flerlager

Håndtering av flere lager og lokasjoner.


Formular/dokumentproduksjon

Fleksibelt å generere formularer. Koble formularer til ulike utskriftsjobber, kunder, ordretyper osv. Flere språk.


Gavekort og tilgodelapper

Sentralt register over gavekort og tilgodelapper, samt støtte for elektroniske gavekort.


Historiske ledetider

Følg med på leveringspresisjonen til dine leverandører.


Indeksrapport

Avdekk avvik i bruksmønster på kassa ved å sammenligne mot snittet i kjeden.


Innbetalinger

Registrering av innbetalinger mot faktura og akonto. Manuell registrering og OCR.


Innkjøpsforslag

Forslag til innkjøp basert på historikk og fremtidige kampanjer.


Innkjøpsoversikt

Oversikt over åpne innkjøpsordre og historiske innkjøp.


Innkjøpsstyring

Registrering og oppfølging av innkjøp.


Integrasjon med Point Of Sale

Sømløs integrasjon med AthenaPOS kasseprogramvare.


Internett

Integrasjon med Athena netthandel. Utlevering av varer i butikk. SMS og e-post varsling når varer er klare for henting.


Internflytting

Sende varer mellom butikker.


Internforbruk

Registrering av internt vareforbruk og brekkasje.


Kampanjeanalyse

Analyse av effekten av dine kampanjer.


Kampanjeplanlegging

Registrer dine planlagte kampanjer.


Kasseoppgjør

Oversikt over kasseoppgjør. Viser avvik m.m.


Komponent/strukturvare

Varer som består av andre varer, som igjen består av andre varer osv.


Kundearkiv

Oversikt over dine kunder. Enkelt vedlikehold og mange utvalgsmuligheter.


Kunder

Kontantkunde, registrerte kunder eller registrere nye kunder.


Kundestatistikk

Statistikk pr. kunde. Fordelt blant annet pr. varegruppe og vare.


Leverandørarkiv

Oversikt over dine leverandører. Enkelt vedlikehold og mange utvalgsmuligheter.


Logistikk

Endring i minimumspunkter og påfyllingspunkter basert på forventet salgsendring i kampanjeperioden. Påfyll av riktig vare i riktig mengde til rett tid.


Matrise

Registrering av ordre i matrise, f.eks. størrelse/farge.


Målnedbryting

Sammenlign oppnådd resultat mot kampanjekrav pr. varegruppe og evt. sidenummer i kampanjeflyer.


Oppfølging av speditører

Rutiner for å følge opp forsendelser mot speditører. Støtte for EDI.


Ordreregistrering

Manuell registrering, import fra håndterminal, fra netthandel, kopiering av ordre m.v.


Purring og inkasso

Oppfølging av dine fordringer.


Rabatter

Ulike rabattstrukturer, rabattmatrise, ansattrabatter, rabattkort m.v.


Rabattkort

Register over rabattkort og rabatter til egne ansatte og eksterne.


Rabattmatrise

Rabatt på kundegruppe/varegruppe. Volumbaserte rabatter.


Rapporter og statistikk

Gi ansatte motivasjon med tilgang til rapporter, statistikk, mersalgsprogrammer.


Reklamasjoner

Registrere reklamasjoner. Identifiser problemvarer og leverandører.


Reskontro

Oversikt over dine fordringer, aldersfordelt. Kjeding av kreditnotaer og innbetalinger mot faktura.


Returer

Enkel returhåndtering.


Salg

Enkel og rask gjennomføring av et salg.


Salg pr. vare i en periode

Mange muligheter for utvalg og grupperinger.


Sammenligne kampanjer

Sammenlign en kampanje med en annen, eller med salg i perioder uten kampanje.


Senterrapport

Brukes for å rapportere tall til kjøpesentere.


Sladrerull

Liste over kassebonger. Søk etter bonger etter gitte utvalgskriterier.


Snittsalg

Snittsalg pr. kunde pr. butikk


Sortimentplanlegging og styring

Hjelper deg med korrekt antall varelinjer innenfor hvert segment, varegruppe, prisområde osv.


Sporing

Sporing av forsendelser.


Statistikk

Innkjøpsstatistikk

Tilbud

Registrere og skrive ut tilbud.


Timeregistrering

Inn- og utstempling i kassepunktet. Oversikt over timer, og overføring til lønn.


Timesalg

På hvilke dager og til hvilke tider er det mest besøk. Brukes til bl.a. bemanningsplanlegging.


Utsolgt situasjoner

Analyse av utsolgt situasjoner.


Valuta

Betaling i flere valuta på samme salg.


Varebestilling

Registrering av kundebestillinger eller tilleggsbestillinger.


Varemottak

Registrering av varemottak fra eget lager og eksterne leverandører.


Vareoversikt

Oversikt over hvilke varer den enkelte leverandør leverer.


Varestatistikk

Mange oversiktlige rapporter som presenterer lesbar informasjon fra store datamengder.Eksempel: Nøkkeltall pr. vare, varegruppe, sortiment, nyheter, 80/20, salgsutvikling, trend, pris-volum effekt, forventet beholdningsutvikling, forskjellige KPI'er.

Varesøk

Søk i vareregister. F.eks. ved ødelagt strekkode.


Varetelling

Varetelling av varer på flere lager. Støtte for å telle med hjelpemiddel som strekkoder, håndterminaler, kasseapparater.


Årsaksregistrering

Registrering av årsaker til bl.a. avbrutt bong, åpne skuff, rabatt.


Integrasjoner

No items found.
hei@norbits.no